bdd

 

hlavná stránka

 
prednaska
1
1 Tehotenstvo; Potvrdenie tehotenstva; 1. - 42. týždeň tehotenstva; Viacnásobné tehotenstvo; originálna verzia prezentácie 7,88
MB
prerobená verzia prezentácie 76,5
KB
2
2 Pôrod; Priebeh pôrodu; Poloha pri pôrode; Otec pri pôrode; Rooming – spoločný pobyt matky a dieťaťa; Analgézia pri pôrode; Epidurálna anestézia (EDA); Natrhnutie resp. nastrihnutie hrádze = epiziotómia; Fontanela – lupienok; Novorodenec; Poruchy u novorodencov; originálna verzia prezentácie 3,64
MB
prerobená verzia prezentácie 91
KB
3
3 Vývin novorodenca; Ochrana pred ochorením; Ochorenia; Obdobie od narodenia do 18 mesiacov; od 18 mesiacov - 5 rokov; 5 - 11 rokov; originálna verzia prezentácie 1,43
MB
prerobená verzia prezentácie 109
KB
4
4 Detské choroby; originálna verzia prezentácie 3,56
MB
prerobená verzia prezentácie 106
KB
5
5 Dospievanie; Mužské a ženské pohlavné orgány; Ovariálny a menštruačný cyklus; originálna verzia prezentácie 3,37
MB
prerobená verzia prezentácie 82,5
KB
ÚBEV/BDD/05 - Biológia dieťaťa a dorastu Vyučuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc;
Mgr. Ferdinand Salonna
Spolupracuje: RNDr. Mária Antalová © 2007 Juraj Piovár