vyskum

imunologia

banky

hlavná stránka

   


1
10102006 Imunológia; Terminológia; Imunitný systém; Antigény; Imunita; Bunky, tkanivá a orgány imunitného systému (IS); Týmus; Slezina; Lymfatická uzlina; GALT; originálna verzia prezentácie 3,93
MB
prerobená verzia prezentácie 283
KB
2
17102006 Bunky IS; Hematopoéza; Leukocyty; Systém bunkových znakov; PMNL; Neutrofily, Eozynofily; Bazofily; Mastocyty; APC; Makrofágy; DC; Lymfocyty; Imunitná odpoveď; NK bunky; Trombocyty; originálna verzia prezentácie 2,58
MB
prerobená verzia prezentácie 174
KB
3
24102006 Vrodená imunita; Fagocytóza; Fagocyty; Komplement; Aktivácia komplementu; Klasická, lektínová, alternatívna cesta; MAC komplex; Poruchy komplementu; originálna verzia prezentácie 1,85
MB
prerobená verzia prezentácie 149
KB
4
31102006 Zápal; Typy zápalu; Akútny, chronický zápal; Protilátky (Ab); Štruktúra, fragmenty Ab (Ig); Triedy Ig; Vlastnosti Ig; Funkcie Ig; Produkcia Ig; Monoklonové protilátky; originálna verzia prezentácie 4,01
MB
prerobená verzia prezentácie 116
KB
5
07112006 Antigény; Delenie antigénov; Imunogény a ich vlastnosti; Bakteriálne antigény; Superantigény; Tumoršpecifické antigény; Transplantácia a transplantačné reakcie; Protinádorová imunita; Biológia nádoru; originálna verzia prezentácie 2,49
MB
prerobená verzia prezentácie 461
KB
6
14112006 MHC, druhy a funkcie MHC; Systém H-2; HLA u ľudí; MHC restrikcia; originálna verzia prezentácie 1,78
MB
prerobená verzia prezentácie 109
KB
7
28112006 Celulárna imunitná odpoveď; Migrácia a obrat T buniek; Odpovede T buniek na antigén; Rozpoznanie Ag T bunkami; TCR; Intracelulárna signalizácia v T bunkách; Funkcie T buniek; Subtypy T buniek; Mechanizmus cytotoxickej aktivity ( granzým, perforín ); originálna verzia prezentácie 1,03
MB
prerobená verzia prezentácie 125
KB
8
05122006 Hypersenzitivita a jej typy; 1. typ: Alergia, príčiny vzniku; 2. typ: cytotoxická reakcia závislá od IgG a IgM; 3. typ: ukladanie imunokomplexov; 4. typ: oneskorený typ hypersenzitívnych reakcií sprostredkovaný bunkami; originálna verzia prezentácie 1,96
MB
prerobená verzia prezentácie 69
KB
9
12122006 AIDS; HIV, štruktúra vírusu; Spôsoby prejavu ochorenia; Zdroj ochorenia; Diagnostika; Prevencia; Liečba; Interakcia nervového, imunitného a endokrinného systému; originálna verzia prezentácie 1,60
MB
prerobená verzia prezentácie 140
KB
s
sylabus Sylabus IMU1/03. sylabus predmetu 26,5
KB
h
sylabus Otázky k predmetu adresujte doc. RNDr. Edite Paulíkovej, CSc.
Mail: edita.paulikova@upjs.sk
   
 
ÚBEV/IMU1/03 - Imunológia Vyučuje: doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc Spolupracuje: RNDr. Mária Antalová © 2006 - 2009 Juraj Piovár