Pracovisko:Adresa:

Telefón:

Miestnosť:

Email:
Ústav biologických a ekologických vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta


Moyzesova 11, 040 01 Košice

+421 55 234-1223

308(Mo11-3K) (3.poschodie)

edita.paulikova@upjs.sk
 
imunologia
biologia dietata a dorastu
© 2008 - 2010 Juraj Piovár, aktualizované: 01.04.2010